Shortlisted Candidates B-Category Seats Academic Year 2017-19


Sl.No
Student Name
Father Name
D.O.B
Caste
Inter Percentage
DEECET H.T.No

Marks

Rank
01
Parumandla Shreyojitha
P.Ravinder
28/07/1999
SC
65.7%
20014552
42
1781
02
Dage Loukika
D.Bapurao
21/06/1998
BC-D
91.3%
20013924
41
1941
03
Anjali Kadam
K.Pratap
15/09/1998
BC-B
90.4%
19007141
41
1961
04
Alavala S J Sonia
A.Samual
02/10/1996
SC
59%
20014638
38
2821
05
Bheemarapu Shirisha
B.Chakradhar
28/11/1998
OC
68%
20013745
38
2900
06
Moola Bharath
M.Anand Babu
01/09/1998
BC-B
78.7%
17013033
37
3253
07
Kasarla Swathi
K.Rangaiah
07/07/1999
BC-D
73%
20013779
37
3339
08
Amuda Swetha
A.Laxman
25/07/1989
BC-D
68%
20014598
36
3492
09
Bojja Sourav
B.Simone
17/07/1999
SC
54.7%
14011459
35
4145
10
Madhusri
Sammaih
--
BC
82%
--
37
3218
11
Safure tahreen
Asadullah
--
BC
70%
--
44
1320
12
Neha
Khaja Shajuddin
--
--
78%
20013568
42
1651
13
Moola Bharath
M.Anand Babu
--
BC-B
78.7%
17013033
37
3253
14
G.Roseline
Rojananadam
--
SC
45%
1200118
33
4467